NAUDOJIMOSI BELAIDŽIO INTERNETO PASLAUGA TAISYKLĖS

Atnaujinta: 2018.05.19

Bendroji informacija

Belaidžio interneto paslaugos (toliau – „Paslauga“) teikėjas yra UAB „Reitan Convenience Lithuania“ (toliau – “Bendrovė”), įmonės kodas: 123640551, registruotas buveinės adresas: Laisvės pr. 58, LT-05120, Vilnius, el. paštas: bendras@reitan.lt, tel.: 8 5 240 1502.

Paslauga skirta fiziniams asmenims, nemokamai naudotis asmeniniais, nekomerciniais tikslais.
Paslauga teikiama tik susipažinus ir sutikus su Paslaugos naudojimosi taisyklėmis (toliau – „Taisyklės“) ir Bendrovės privatumo politika

Bendrovė gali savo nuožiūra keisti šias Taisykles ir privatumo politiką, kurios įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje svetainėje.
 

Paslaugos gavėjo atsakomybė

Paslaugos gavėjas įsipareigoja naudotis Paslauga laikantis šių Taisyklių.
Paslaugos gavėjas visiškai atsako už bet kokios informacijos, kurią jis teikia ir/arba gauna, naudodamasis Paslauga, turinį, įskaitant Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių intelektinę nuosavybę, asmens duomenų apsaugą, reklamos paslaugų teikimą ir kitus pažeidimus.
 

Bendrovės atsakomybė

Bendrovė neatsako už jokius Paslaugos trūkumus ar klaidas šioje svetainėje. Bendrovė negarantuoja Paslaugos prieinamumo arba jos nepertraukiamo ar nepriekaištingo veikimo. Bendrovė neatsako už jokias išlaidas, nuostolius (įskaitant negautą pelną) arba kitus galimus nuostolius, kurie gali atsirasti, naudojantis šia Paslauga arba dėl joje pateiktos informacijos, nebent kitaip numatyta imperatyviuose įstatymuose.

Bendrovė turi teisę nutraukti Paslaugos teikimą konkrečiam Paslaugos gavėjui, jei Paslaugos gavėjas savo veiksmais sukelia pavojų Bendrovės duomenų perdavimo tinklo veikimui, saugumui, vientisumui, duomenų apsaugos užtikrinimui ar riboja kitų Paslaugos gavėjų galimybę naudotis Paslauga arba blogina teikiamų Paslaugos kokybę.

Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pakeisti Paslaugos naudojimo sąlygas arba nutraukti Paslaugos teikimą.